Er skriving egentlig så viktig?

Jeg vil påstå at de fleste lærer seg å skrive fordi de må, ikke fordi de har brennende ønske om å formidle og engasjere gjennom tekstformatet. I dagens samfunn er det nesten utenkelig å ikke kunne skrive og lese, allikevel er det få som har kunnskap om hvordan de best skal utrykke seg skriftlig.

Det er synd for gode skriveferdigheter kan lede til store muligheter. Det er for eksempel avgjørende at du skriver en god tekst dersom du ønsker å bli vurdert til en jobb. Allikevel bruker de fleste minimalt med tid på å utvikle denne kompetansen sammenlignet med andre ferdigheter, og mange anser skriving for å være noe de enten er gode på eller ikke. Men dette er altså ikke en medfødt egenskap. Skriving er et håndverk som må øves og utvikles.

Vi har alle godt av litt hjelp

Selvfølgelig kan vi ikke alle være like flinke i alt, men vi har alle godt av å be om hjelp. Selv jeg som har utdannelse innen kreativ skrivning og jobber med dette, får helt uvurderlig skrivehjelp fra kollegene mine nesten daglig. Samtidig er jeg nødt til å håndtere kunder som tar ethvert endringsforslag som en personlig fornærmelse.

De fleste har forståelse for at rettskrivning er viktig, men jeg er like opptatt av at teksten skal være forståelig, ha god flyt, og at det du ønsker å formidle skal skinne gjennom. Dessuten hjelper det lite om du har gode poenger dersom du fremlegger de dørgende kjedelig, og leserne hopper av i innledningen din.

Jeg kunne sikkert skrevet en hel bok med tips til hvordan du kan forbedre tekstene dine, men disse tre punktene er et godt sted å starte:

  • Bruk enkle ord
    Lange, kompliserte og kronglete ord og utrykk gjør det vanskelig å lese teksten din. Det får deg heller ikke til å virke mer intelligent eller kompetent, tvert imot kan det gå på bekostning av kredibiliteten din. Hold deg også unna klisjeer og buzzord. Usikker på hva et ord betyr? Ikke bruk det!
  • Tenk over hvilke bilder du lager i hodet på leseren
    Metaforer kan gi teksten din farge og tone, men pass på å ikke ta det for langt. Husk at hvert ord du bruker bidrar til å male et bestemt bilde i tankene til leseren. Jeg husker jeg redigerte en tekst hvor forfatteren hadde brukt ordet skyttergrav tre ganger i samme setning. Da mistet jeg helt fokus og tankene mine vandret til andre verdenskrig.
  • La alltid noen lese gjennom teksten før du publiserer
    Som skribent eller forfatter har man ofte et tydelig bilde av det man prøver å forklare, men det er ikke alltid vi er flinke nok til å beskrive det slik at leseren skjønner hva vi mener. Dessuten har vi lett for å bli ordblinde og overse feil og mangler når vi kjenner innholdet. Det er derfor lurt å la en par friske øyne se over teksten din før publisering.

Lykke til med skrivingen!

Legg igjen en kommentar